www.projednani.cz
mobil: (420) 736 500 918
email: info@projednani.cz


Stavební povolení

 • Komerční objekty
 • Novostavby rodinných domů
 • Rekonstrukce, nástavby, dostavby rodinných a bytových domů
 • Stavební úpravy bytových i nebytových prostor
 • Drobné stavby, např.garáže, ploty, přístřešky, dílny
 • Změny účelu užívání prostor v nemovitostech

Investoři z řad fyzických osob, firem, bytových družstev, společenství vlastníků, Statutární město Brno.


Smlouvy související s nemovitostmi

 • Smlouvy darovací
 • Smlouvy kupní
 • Smlouvy směnné
 • Smlouvy o smlouvách budoucích
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene

Tržní odhady cen nemovitostí

 • Odhady cen pro stanovení reálné kupní nebo prodejní ceny při prodeji nemovitostí
 • Odhady cen pro vypořádání ideálních spoluvlastnických podílů k nemovitostem
 • Odhady cen pro získání hypotéčních úvěrů
 • Odhady cen při vypořádání společného jmění manželů před rozvodem dohodou
 • odhad nemovitostí pro Komerční banku na základě mandátní smlouvy

Zápisy do katastru nemovitostí

 • Vklady kupních smluv do katastru nemovitostí
 • Vklady darovacích smluv do katastru nemovitostí
 • Vklady smluv o zřízení věcného břemene
 • Ohlášení změny údajů u nemovitosti (změna druhu pozemku, využití nemovitosti, apod.)
 • Ohlášení rozestavěné budovy
 • Ohlášení nové budovy
 • Potvrzení o zániku věcného břemene

Realitní činnost vč. správy nemovitostí

 • Prodej a pronájem bytů, pozemků, garáží pro fyzické osoby

Majetkové daně

Zpracování daňových přiznání, souvisejících s nemovitostmi pro daně:

 • Z nemovitostí (podávané vždy do 31.1.příslušného kalendářního roku)
 • Z převodu nemovitostí (podávané do 3měsíců ode dne převodu vlastnických práv)
 • Daň darovací
 • Daň dědickou