www.projednani.cz
mobil: (420) 736 500 918
email: info@projednani.cz


O nás

     Jsme odborníci, kteří se v oblasti legislativy spojené s nemovitostmi   pohybují již téměř 20let. Hlavním garantem je Ing. Andrea Obručová Čuperová. Je absolventkou stavební fakulty VUT Brno, obor pozemní stavby, technologie řízení staveb a ekonomie. Na základě studia na Ústavu soudního inženýrství (ekonomika a stavebnictví) se stala koncesovaným odhadcem tržních cen nemovitostí. Během své praxe působila v oblasti státní správy (stavební úřad, Útvar hlavního architekta Magistrátu města Brna (dnes OÚPR), dále v komerční sféře ve stavebních a telekomunikačních firmách). Průběžně se vzdělává v oblasti stavebního práva, katastru nemovitostí, občanského zákoníku.

 

 

     V našich řadách můžete dále najít spolupracující architekty, projektanty, specialisty na jednotlivé části staveb a speciální stavby, advokáty, daňové poradce.

S námi vyřídíte

 • Stavební povolení včetně projektů
 • Možnost zajištění realizace spolupracujícími stavebními firmami
 • Možnost zajištění projektů spolupracujícími architektonickými ateliery, projektanty pozemních staveb, vodohospodářských staveb, dopravních saveb
 • Jednání s vlastníky nemovitostí
 • Možnost zajištění geometrických plánů spolupracujícími geodety
 • Projednání změn územních plánů
 • Smlouvy související s darováním, převody a prodeji nemovitostí
 • Zápisy věcných břemen
 • Tržní odhady cen nemovitostí
 • Zápisy do katastru nemovitostí
 • Vynětí ze zemědělského a lesního půdního fondu
 • Realitní činnost včetně správy nemovitostí
 • Zpracování prohlášení vlastníka nemovitosti
 • Zpracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti, dani dědické a darovací, dani z nemovitosti
 • Služby pro projekční kanceláře
 • Konzultace a poradenství ve výše uvedených oblastech